Program razvoja podeželja 2014-2020 - izvajanje javnih naročil in projektov

 

KGZS-Zavod CE izvaja sledeča javna naročila in projekte:

2020

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali na področju govedoreje, za leto 2019. Termine in lokacije najdete tukaj. Dejavnosti in cilje ukrepa ter gradivo najdete tukaj.


KGZS-Zavod CE je prejemnik sredstev  za naslednje projekte v okviru ukrepa M16 Sodelovanje, podukrepa 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodo, praks, procesov in tehnologij:

  1. Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti
  2. Z izboljšanim postopkom embriotransferja do hitrejšega napredka v prireji mleka
  3. Dvig konkurenčnosti slovenskega hmeljarstva z vpeljavo tržno zanimivih in odpornih sort hmelja
  4. Razvoj sodobnih analitičnih sistemov v podporo svetovanju na kmetijah z razvojem empirično podprtih panožnih krožkov in razvojem računalniškega sistema za poslovno odločanje na kmetijah
  5. Inovacijska partnerstva za integriteto ekoloških preskrbovalnih verig s hrano - EIP EKOPAKT
  6. Sledljivost porekla pri pasmi krškopoljski prašič
  7. Uvedba nacionalnega genomskega obračuna plemenskih vrednosti s kombinirano referenčno populacijo za slovensko rjavo in črno-belo pasmo govedi

Program razvoja podeželja Republike Slovenje za obdobje 2014-2020 je skupni programski dokument Slovenije in Evropske Komisije. Predstavlja razvojni dokument, v katerem so navedeni ukrepi za doseganje ciljev politike razvoja podeželja 2014-2020 ter predvidena finančna sredstva za ta namen. Ukrepi so finacnirani iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).2019

2018

 

2017


 


 

 Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 za leto 2018