vabilo na informiranje o zahtevku za izplačilo sredstev iz PRP

vabilo

 

 Usposabljanja s prikazi (brezplačno)
Vabimo vas na brezplačno usposabljanje - Prikaz namakalnega sistema, ki ga bomo izvedli na sedmih lokacijah 14.6.2019 ob 10.00     Šmarska vinska klet, Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah 21.6.2019 ob 10.00     Hostel Slovenj Gradec, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec 28.6.2019 ob 10.00    Kmetijska zadruga Petrovče, Petrovče 1, 3301 Petrovče 17.7.2019 ob 10.00    Kmetijska Zadruga Šaleška dolina (Trgovsko poslovni center), Metleče 7, 3325 Šoštanj 19.7.2019  ob 10.00    Kmetijsko gozdarska zadruga Slovenska Konjice Oplotniška cesta 1, 3210 Slovenske Konjice 26.7.2019 ob 10.00    Kulturni dom Vransko, Vransko 130, 3305 Vransko 8.8.2019 ob 10.00    Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje Ogled delovanja različnih načinov namakanja bo izveden po teoretičnem delu na posestvu Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu . Strokovnjaki: -    dr. Boštjan Naglič, IHPS -     Irena Friškovec, KGZS Zavod CE -     Marko Tevž, KGZS Zavod CE  bodo predstavili: -    Različne tehnologije namakanja v Sloveniji ter njihove prednosti in slabosti -    Osnove namakanja -    Napoved namakanja ter optimalno izvajanje namakanja -    Potrebna dokumentacija s področja gradbene, vodne in kmetijske zakonodaje za postavitev namakalnega sistema glede na vir vode in obseg namakalnega sistema (individualni namakalni sistem oziroma sistem z več uporabniki) -    Namakalni sistem v praksi na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu, kjer si bomo na terenu ob praktičnih primerih vzeli čas za vaša vprašanja in diskusijo ...več


Vsaka gospodinja lahko veliko pripomore k varovanju okolja-operacija »Kmetujem-naravo varujem«
Vsaka gospodinja lahko veliko pripomore k varovanju okolja-operacija »Kmetujem-naravo varujem« ...več


Projekt »Kmetujem-naravo varujem« -Lokalne sorte velja ohraniti
Lokalne sorte velja ohraniti - operacija Kmetujem-naravo varujem ...več


Projekt »Kmetujem-naravo varujem« - cepljenje sadnjega drevja
V okviru projekta 'Kmetujem-naravo varujem' smo se naučili cepiti sadno drevje ...več


REDNI LETNI OBČNI ZBOR ZDRUŽENJA PREDELOVALCEV MESA NA KMETIJAH
Vabimo vas na redni letni občni zbor Združenja predelovalcev mesa na kmetijah, ki bo 2. aprila ob 16.00 uri v Škofji vasi. Program je tukaj. ...več


7.1. 2019, obvezno usposabljanje za ukrep Dobrobit živali na področju reje drobnice za leto 2018
Vabimo vas na brezplačno usposabljanje za podukrep Dobrobit živali za področje reje drobnice. Vabilo ...več


Mladi kmetje - kako pa na Madžarskem?
Poleti 2018 smo si ogledali, kako mladi kmetje na Madžarskem koristijo nepovratna sredstva. Več si preberite tukaj. ...več


Obvestilo kmetijam, ki kmetujejo na vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju občin Šmartno ob Paki, Polzele in Braslovč, Slovenj Gradca ter Celja in Žalca in imate zemljišča na VVO I - nadomestila
Obvestilo ...več


KOPOP in vstop v operacije s področja varstva narave
KOPOP ukrepi in možnosti vstopa v ukrepe s področja varstva narave in okolja Od leta 2017 je omejen vstop v operacije ukrepa KOPOP. V letih 2017 do 2020 se lahko še vključite v naslednje operacije: - Posebni traviščni habitati – HAB, - Traviščni habitati metuljev – MET, - Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov – VTR, - Steljniki – STE, - Vodni viri – VOD, - Ohranjanje habitatov strmih travnikov - KRA_S50, - Grbinasti travniki - KRA_GRB, - Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri - KRA_OGRM, KRA_VARPA, KRA_VARPP, - Planinska paša - KRA_CRED in KRA_PAST, - Visokodebelni travniški sadovnjaki - KRA_VTSA, - Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija - GEN_SOR in GEN_SEME ter, - Ohranjanje mejic KRA_MEJ. Pred vstopom v operacije pa prosim preverite, če izpolnjujete vstopne pogoj. Za več informacij poprašajte svoje kmetijske svetovalce/ke ali na tel.št 041/426515 Tatjana Pevec ...več


Krožek »Biodinamično kmetovanje«
Izpostava Žalec KGZS-Zavod CE obvešča, da bo z mesecem oktobrom ponovno zaživel BREZPLAČEN krožek »Biodinamično kmetovanje« , ki bo v oktobru izjemoma 2. sredo v mesecu, v vseh naslednjih mesecih pa 2. četrtek v mesecu in sicer od 9. do 10. ure v sejni sobi Občine Tabor. Prijave sporočite Maji Klemen Cokan na telefon: 041 498 266!   ...več